Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizin ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ (bundan sonra “ARIKLAR SAĞLIK veya biz olarak anılacaktır) tarafından web sitesi aracılığı ile toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde, çerçeve nitelikteki işbu Gizlilik Politikası uygulanır.

Kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.) kararları (Hepsi birlikte bundan sonra “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir.

Toplanabilecek Veriler

ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ web sitesi üzerinde siz değerli kullanıcıların web sitesine erişimi ve yapacağınız işlemlere bağlı olarak;

 • İsminiz, TCKN’niz gibi kimlik bilgileriniz,

 Kişisel verileriniz ödeme işlemlerinizin tamamlanabilmesi için sağlayıcı alt yapısında toplanır ve/veya paylaşılır. ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ bu sağlayıcısını dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

 • IP bilgileriniz,
 • İletişim bilgileriniz,
 • Kullanıcı işlem bilgisi,
 • İşlem güvenliği bilgileriniz,
 • Otomobil işlemlerine ilişkin bilgileriniz,
 • Pazarlama ve iletişim tercihleriniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere

İşbu web sitesi aracılığıyla tarafınıza sunulan hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme/ Aydınlatma Metni’nde açıkça belirtilen amaçlar için toplayabilecek ve işleyebilecektir.

Tarafınızca paylaşılan 3. kişilere ait kişisel veriler bakımından (örneğin bir aile üyesi veya bir müşteri) aşağıdakileri sağlamak ve doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır:

 • İlgili bireye Arıklar sağlığın kim olduğunu ve kişisel bilgileri nasıl kullandığını iletmek (işbu Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde)
 • İlgili bireyin kişisel verilerini (özel nitelikli kişisel veriler dahil) bizlere sağlamak ve bizim bu kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde işlememiz için ilgili bireyin iznini almış olmak.

Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

• Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz. İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

— İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

— İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

— İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Web sitemizde Google Analytics, Php, Laravel, Mobil kullanılmaktadır. Google Adwords ilgi alanınıza yönelik reklamlar vermek için kullanılır.

Bu amaç için kullanılan Çerezler;

 • kullanıcının web sitesi ziyaretini kaydeder,
 • hangi reklamın, hangi kullanıcıya ve hangi sıklıkta gösterileceğine karar verir ve
 • reklamın etki düzeyini ve kullanıcıların tepkilerini analiz eder.

Böylece size, başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında (web sitemizi kullanırken toplanan veriler değerlendirilerek) potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilir. Bu Google arama sonuçlarında çıkan reklamlar alanlarında olabileceği gibi diğer bir web-sitesinde de olabilir. Örneğin bizim web-sitemizde bir ürünün alımına ilişkin işlemleri tamamlamadıysanız farklı web-sitelerinde bu ürüne veya bize ilişkin reklamlar görebilirsiniz.

Ayrıca buradan bu seçeneği nasıl tercih dışı bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bizlerden e-posta yoluyla doğrudan pazarlama mesajı almayı tercih ettiyseniz doğrudan pazarlama materyallerine ilişkin kullanımınızı ve ilgi düzeyinizi belirlemek üzere piksel etiketleri veya linkler gibi teknolojiler de kullanabiliriz.

Verilerin Toplanma Amacı

ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ, web sitesi aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi web sitesinden faydalanabilmeniz, web sitesine üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda sizlere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, sizler ile temas kurulması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel verileriniz ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ ayrıca, KVK Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizi ayrıca rızanızı almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu istisnalar aşağıda belirtişmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • İlgili kişi ile ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Arıklar sağlığın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemesinin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Arıklar sağlığın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz. Verileriniz Arıklar sağlığın bir sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ adına veri işleyen iş ortaklarınca işlenebilir ve bu maksatla ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİtarafından iş ortaklarına aktarılabilir.

Taraflar arasındaki sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere anlaşmalı olduğumuz kurumlar ve servislerle (https://www.promedhair.com/) kişisel verileriniz paylaşılabilir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.

ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ topladığı kişisel verileri, tercihleriniz doğrultusunda, doğrudan pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak ilginizi çekebilecek 3.kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetleri belirlememize yardımcı olması amacıyla bu kişilerle paylaşabilir.

Kişisel verilerinizi, web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek veArıklar sağlığın mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

 • Mevzuat gereği;
 • Çalışanlarımızın, kamunun veyaArılar sağlığın güvenliğini sağlamak amacıyla;
 • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla;

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, iş ortağı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımıza aktarabiliriz.

Bununla birlikte, doğrudan pazarlama mesajları almaktan vazgeçmediğiniz sürece, kişisel verilerinizi, pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları konusunda hizmet aldığımız gizlilik yükümlülüğü bulunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımıza aktarabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Web sitesinin başka web sitelerine linkler içermesi halinde bu diğer web sitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde, Veri Koruma Mevzuatı’nın izin verdiği sınırlar dahilinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta),Arıklar sağlığın ürün ve hizmetleri için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz.

Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi, sizin istek ve taleplerinizle sınırlı olması kaydıyla kullanabilir ve işleyebiliriz. E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Arıklar sağlığa başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Verisi, veri sorumlusu Arıklar sağlığın talimatları uyarınca işlenen her ilgili kişi KVK Kanunu’nun 11.maddesi kapsamındaki haklarını kullanmak amacıyla KVK Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Veri sorumlusu ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ, bu başvuruyu en geç 30 (otuz) gün içerisinde kabul veya gerekçesini açıklamak kaydıyla reddetmek zorundadır. Ancak bu başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği’nde düzenlenen unsurların tamamını karşılaması gerekmektedir.

Herhangi bir ilgili kişinin başvurusunun geçerli bir başvuru olarak kabul görmesi için;

 • İlgili kişinin bizzat kendisi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle Türkçe dilinde, yazılı olarak veya
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
 • İlgili kişi tarafından Arıklar sağlığa daha önce bildirilen ve Arıklar sağlığın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya
 • ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ tarafından, başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletilmesi gereklidir.

Yine bir başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilip değerlendirilmesi için içerisinde aşağıdaki hususların hepsinin yer alması gerekmektedir.

 • İlgili kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise ıslak imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • İlgili kişiye ait talebin konusu.

Bu nedenle KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca size tanınan haklarınızı kullanabilmeniz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği’nde düzenlenen unsurların tamamını taşıyacak şekilde hazırladığımız başvuru formunu buradan indirerek doldurabilir, formda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iadeli taahhütlü posta yoluyla, şahsen gelip bizzat başvurarak ya da güvenli elektronik imza kullanarak elektronik posta yoluyla Arıklar sağlığa iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, ARIKLAR SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ, web sitesi kullanıcıları ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Gizlilik Politikası’nda Değişiklik Yapılması

Gizlilik Politikası gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır.

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

 • E-posta    :  [email protected]
 • İletişim adresi : 
  Yeşilova Mahallesi, 4. Barbaros Cad.  No:2-4 , 34295 Küçükçekmece/İstanbul
 • Telefon No :  +90 212 426 05 21
 • Mersis No       : 0078039581000012
Scroll to Top